Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Wnętrze domu przy ul. św. Tomasza 26

 

Rysunek ołówkiem przedstawiający fragment pomieszczenia z dwoma otworami okiennymi, półkolumną między nimi oraz drewnianym stropem. U dołu odręczna adnotacja artysty ołówkiem: Izba na parterze z oknami od podwórza domu pod l. 26 przy ul. św. Tomasza, zburzony w r. 1914.

3. Wnętrze domu przy ul. św. Tomasza 26, 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/665