Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Sień Domu Weneckiego przy Rynku Głównym 11

Rysunek ołówkiem przedstawiający fragment sieni i klatki schodowej Domu Weneckiego przy Rynku Głównym 11. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: sień domu weneckiego Rynek 11 1910

17. Sień Domu Weneckiego przy Rynku Głównym 11, 1910, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/298