Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Domy przy ul. Wielopole 16 i 18

Rysunek ołówkiem przedstawiający jednopiętrową, nieistniejąca, murowaną zabudowę przy ul. Wielopole 16 i 18. Nad wejściem do budynku nisza z figurą Matki Boskiej. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: dom narożny ulicy Wielopole Nr 16 i Librowszyzny - od ul. Wielopole

  1. Domy przy ul. Wielopole 16 i 18, 22 VI 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/674