Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Brama Pałacu Krzysztofory

Rysunek ołówkiem przedstawiający bramę Pałacu Krzysztofory od strony ul. Szczepańskiej z widokiem na podwórze budynku. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: Krzysztofory widok z sieni od ulicy Szczepańskiej na podwórze

  1. Brama Pałacu Krzysztofory, 13 V 1913, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/657