Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Widok na synagogę Remu i stary cmentarz żydowski

Rysunek ołówkiem wykonany z drugiego piętra szkoły przy ul. Miodowej 36 przedstawiający synagogę Remu i stary cmentarz żydowski

  1. Widok na synagogę Remu i stary cmentarz żydowski, ok. 1910, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/768