Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Domy przy ul. św. Jana 2 i 4

Rysunek ołówkiem przedstawiający elewacje frontowe domów przy ul. św. Jana 2 i 4, widziane spod kamienicy przy ul. św. Jana 3. W górnej części rysunku, po prawej, odręczna adnotacja artysty ołówkiem: Fasada domu Nr 2 od ul. św. Jana - strona wschodnia

  1. Domy przy ul. św. Jana 2 i 4, 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/666