Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Podwórze kamienicy przy ul. Floriańskiej 45

Rysunek ołówkiem przedstawiający część podwórza kamienicy przy ul. Floriańskiej 45 z drewnianymi balkonami od ganków. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: 2. IX. 1913 Franciszek Turek ul. Floriańska 45 podwórze

21. Podwórze kamienicy przy ul. Floriańskiej 45, 21 X 1913, sygn. 29/671/780