Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Pomieszczenie pierwszego piętra domu przy ul. Szerokiej 2

Rysunek czarnym tuszem przedstawiający pomieszczenie na I piętrze kamienicy przy ul. Szerokiej 2, widoczna ściana z trzema dużymi wnękami okiennymi, podzielonymi półkolumnami. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty tuszem: Szeroka 2 – sala na I piętrze

  1. Pomieszczenie pierwszego piętra domu przy ul. Szerokiej 2, 1915, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/963