Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Korytarz w Barbakanie

Rysunek czarną kredką przedstawiający korytarz na piętrze Barbakanu

  1. Korytarz w Barbakanie, 1916, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/961