Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Dom przy ul. Asnyka

 

Rysunek czarnym tuszem na papierze przedstawiający nieistniejący, jednopiętrowy dom przy ul. Asnyka w Krakowie, w prawym dolnym rogu odręczna adnotacja: dworek szlachecki – narożnik ul. Łaziennej [Asnyka] i Basztowej zburzony w lecie 1909

  1. Dom przy ul. Asnyka, ok. 1909, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/714