Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Ulica Miedzuch (Rabina Meiselsa)

Rysunek ołówkiem przedstawiający część ul. Miedzuch, obecnie Rabina Meiselsa, na odcinku od ul. Bożego Ciała, w kierunku ul. Krakowskiej. Po lewej stronie kamienice, po prawej mur. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: stan z roku 1913. Ulica dawniej Miedzuch obecnie Rab. Meiselsa. Część starych zabudowań rozebrana z resztkami murów miejskich

  1. Ulica Miedzuch (Rabina Meiselsa), 14 V 1913, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/726