Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Widok z Pałacu Krzysztofory

Kolorowy rysunek kredkami przedstawiający widok z pierwszego piętra Pałacu Krzysztofory na północną pierzeję Rynku Głównego, kościół Mariacki i fragment Sukiennic. Wyższa wieża kościoła opięta rusztowaniami. W dolnej częśći rysunku odręczna adnotacja artysty: widok na Rynek w r. 1912 podczas restauracji wieży mariackiej

  1. Widok z Pałacu Krzysztofory na północną pierzeję Rynku Głównego, kościół Mariacki i fragment Sukiennic, 1912, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/1528