Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Widok ze wzgórza wawelskiego w kierunku północnym

Rysunek ołówkiem przedstawiający widok ze wzgórza wawelskiego w kierunku północnym, po środku widoczna ulica Kanonicza, w tle od lewej wieża ratuszowa, kościół Mariacki, kościół dominikanów i Wszystkich Świętych

  1. Widok ze wzgórza wawelskiego w kierunku północnym, 28 IV 1912, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/282