Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Podwórka domów przy ul. Wielopole 16 i 18

Rysunek ołówkiem przedstawiający jednopiętrową, nieistniejąca, murowaną zabudowę przy ul. Wielopole 16 i 18 widzianą od strony podwórza. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: dom narożny ul. Librowszyzny i ul. Wielopole l. 16 – widok od podwórza (zburzony w r. 1915)

  1. Podwórka domów przy ul. Wielopole 16 i 18, 22 VI 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/966