Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Archiwalnych Opowieści

Archiwalne Opowieści zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwalnych Opowieści.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Kraków, ul. Rakowicka 22E

Główna siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie (zwana dalej ANK) mieści się w pięciokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  Budynek ANK nie posiada barier architektonicznych poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych i jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Po lewej stronie bramy wjazdowej znajduje się domofon. Główne wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Drzwi są otwierane automatycznie, bezpośrednio za nimi znajduje się wiatrołap.
 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku:
  Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia. Ogólnodostępna szatnia po prawej stronie, aula po lewej. Po lewej stronie jest winda oraz klatka schodowa wyposażona w poręcz. Na pierwszym piętrze mieści się czytelnia. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się przejścia zabezpieczone drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze prowadzące do pomieszczeń biurowych oraz technicznych.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Budynek ANK zlokalizowany jest w strefie płatnego parkowania (C15). Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu wewnętrznego w godzinach pracy ANK. Są na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych:
  W budynku ANK na każdym piętrze jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych:
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika ANK po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (12) 370 56 00.
  Kontakt z ANK jest możliwy w szczególności poprzez:

Przy wejściu po lewej stronie znajduje się urządzenie AED.

Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 54

Siedziba ANK Oddział w Nowym Sączu mieści się przy ul. Jagiellońskiej 54.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku. Budynek Oddziału w Nowym Sączu posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe w przestrzeni komunikacyjnej i nie jest dostosowany do osób mających problemy w poruszaniu się. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Dojście do drzwi wejściowych wymaga pokonania 5 stopni. Po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy. Na korytarzu znajdują się schody na pierwsze piętro (25 stopni) wyposażone w barierkę po prawej stronie. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i czytelnia. Na korytarzu przed czytelnią znajduje się jeszcze jeden stopień. Techniczne wejście jest od tyłu budynku. Znajduje się tam rampa, na którą z lewej i prawej strony są kilku stopniowe schody (bez barierek). Ponieważ budynek jest tymczasową, wynajmowaną siedzibą, a w perspektywie kilku lat nastąpi przeprowadzka do nowo budowanego obiektu, nie jest możliwe dostosowanie – zamontowanie ramp i platform podjazdowych.
 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku. Po wejściu na piętro na wprost korytarza znajduje się wejście do czytelni. Korytarz zakręca w prawą stronę, tam po prawej znajduje się toaleta ogólnodostępna. Drzwi na wprost są wejściem do części biurowej, gdzie znajduje się po lewej stronie wejście do dużego pomieszczenia biurowego (3 stanowiska), spełniającego również funkcje punktu informacyjnego, miejsca przyjmowania poczty, podań, itp. czynne od 8:00 do 15:00.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Archiwum użytkuje duży parking znajdujący się dookoła budynku, którego właścicielem jest wynajmujący. Nie ma wyznaczonych osobnych miejsc dla niepełnosprawnych. Płatne miejsca parkingowe znajdują się ponadto wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się ok. 200 m przy Alejach Wolności na przeciwko autobusowego dworca regionalnego (odjeżdża z niego wiele autobusów miejskich, linie 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 101).
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku Oddziału w Nowym Sączu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Oddziału po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (18) 442 06 59. Kontakt z ANK Oddział w Nowym Sączu jest możliwy w szczególności poprzez:

Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16

Siedziba ANK Oddział w Tarnowie mieści się trzykondygnacyjnym budynku przy ul. Chemicznej 16 (dzielnica Mościce).

 1. Opis dostępności wejścia do budynku. Budynek Oddziału posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest możliwe jedynie od strony ul. Chemicznej (północno-wschodnia strona budynku). Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się klatka schodowa z której prowadzą w górę wąskie strome schody, zakręcające w lewo na półpiętro tej części budynku, do jego części biurowej. Po prawej stronie wyposażone są w poręcze. Wejście techniczne znajduje się od południowo-wschodniej strony (ul. Chemiczna). Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie stosownych prac projektowych i wykonawczych architektonicznych i budowlanych pozwalających na zmianę sposobu przemieszczania się do części biurowej i czytelni Oddziału.
 2. Informacje na temat części biurowej, czytelni i innych pomieszczeń dostępnych dla użytkowników. Po wejściu stromymi schodami, na półpiętrze znajduje się długi korytarz po którego prawej stronie mieszczą się pokoje biurowe Oddziału. Na końcu korytarza po lewej stronie znajdują się wąskie pięciostopniowe schody prowadzące w dół bezpośrednio do czytelni Oddziału. Schody nie są wyposażone w poręcze. Z czytelni korytarz prowadzi do części magazynowej i toalet. Wejście do toalety ogólnodostępnej znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie. Godziny pracy Oddziału to od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Czytelnia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Budynek Oddziału przy ul. Chemicznej 16 znajduje się w odległości ok. 500 m od dworca PKP Stacji Tarnów-Mościce znajdującego się przy tej samej ulicy. Dojazd z centrum Tarnowa autobusami komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek znajduje się przy ul. Chemicznej i oddalony jest ok. 100 m (linia nr 14). Zajezdnia autobusowa w Mościcach w odległości ok. 800 m (linie nr 0, 1, 9, 14). Bezpośrednio przy budynku znajdują się bezpłatne ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejny duży parking w odległości ok. 100 m.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku Oddziału brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Oddziału po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (14) 633 06 21

Kontakt z ANK Oddział w Tarnowie jest możliwy w szczególności poprzez:

Oddział w Nowym Sączu, Sekcja  w Nowym Targu, Osiedle na Skarpie 11/9

Siedziba ANK Oddział w Nowym Sączu, w skład którego wchodzi Sekcja w Nowym Targu mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na Osiedlu Na Skarpie 11/9.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  Budynek Sekcji w Nowym Targu posiada bariery architektoniczne przestrzeni komunikacyjnej (poziome i pionowe) i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Pomieszczenia Archiwum są zlokalizowane na tzw. „wysokim parterze” stąd wejście jest możliwe po pokonaniu kilkunastu schodów zabezpieczonych w poręcze po jednej i drugiej stronie. Brak windy. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem na tarasie przed głównym wejściem do Archiwum lub przed budynkiem Szkoły. Administratorem budynku jest Gmina Miasto Nowy Targ. Jak wynika z posiadanych informacji nie są planuje w najbliższej przyszłości prace remontowe dot. montażu platform, ramp podjazdowych, wind, pozwalających na swobodny wjazd na poziom wejścia do omawianego budynku.
 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku:
  Sekcja w Nowym Targu zajmuje na jednym poziomie trzy pomieszczenia biurowo – administracyjne z węzłem sanitarnym (toaleta). Sekcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Budynek Szkoły Podstawowej, w którym mieści się siedziba Archiwum jest zlokalizowany na terenie dużego osiedla mieszkaniowego. Szkoła posiada własny bezpłatny parking, gdzie istnieje możliwość pozostawienia pojazdów osób odwiedzających Archiwum. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 200 m przy ul. Ludźmierskiej.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych:
  W budynku Sekcji w Nowym Targu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych:
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Sekcji w Nowym Targu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (18) 266 35 48.

Kontakt z Sekcją w Nowym Targu jest możliwy w szczególności poprzez:

Ułatwienia

Strona Archiwum Narodowego w Krakowie posiada następujące ułatwienia:

Wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery),

Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Mapa strony,

Możliwość zmiany języka strony na angielski,

Możliwość używania standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory (mobile-friendly).

Archiwum Narodowe w Krakowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https:/archiwalneopowiesci.gov.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.