Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Archiwalnych Opowieści

Archiwalne Opowieści zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwalnych Opowieści.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kraków, ul. Sienna 16

Główna siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie (zwanego dalej ANK) mieści się w trzykondygnacyjnym budynku mieszczącym się przy ul. Siennej 16 w Krakowie.

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek ANK posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest możliwe jedynie od strony ul. Siennej po pokonaniu jednego stopnia. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się 5 stopni nie wyposażonych w poręcze, prowadzące na pierwszą kondygnację. Wejście na kolejne piętra jest zabezpieczone bramką. Wejście techniczne znajduje się od strony ul. św. Krzyża. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku.
Z uwagi na fakt, że budynek ANK jest budynkiem zabytkowym i wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków, nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, ramp podjazdowych, wind, pozwalających na przemieszczanie się na poszczególne piętra.

2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

Od wejścia na korytarz główny po lewej stronie znajduje się pomieszczenie dozorcy oraz toaleta ogólnodostępna. Po prawej stronie znajdują się pomieszczenia biurowe Oddziału III. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe następujących komórek organizacyjnych: Dyrekcja, Kancelaria, Dział Finansowo-Księgowy, Oddział Administracyjny, Oddział III oraz samodzielne stanowiska ds.: osobowych, zamówień publicznych, popularyzacji wiedzy o archiwum.
Dojście do nich możliwe jest jedynie po przejściu schodami wyposażonymi w poręcz po jednej stronie.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek ANK zlokalizowany jest w strefie ograniczonego wjazdu i parkowania. Dla pojazdów bez ważnych identyfikatorów wydawanych przez Urząd Miasta Krakowa – parkowanie w okolicy budynku jest niemożliwe. Najbliższe płatne miejsca parkingowe: Hotel Wyspiański (ul. Westerplatte 15), Dworzec Główny.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 100 m przy Poczcie Głównej (przystanek Poczta Główna – linie tramwajowe: 1, 3, 8, 18, 24, 52).

4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

W budynku ANK brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika ANK po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (12) 422 40 94.
Kontakt z ANK jest możliwy w szczególności poprzez:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

Przyszła siedziba główna ANK mieścić się będzie w pięciokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie.

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek ANK nie posiada barier architektonicznych poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych i jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Po lewej stronie bramy wjazdowej znajduje się domofon. Główne wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Drzwi są otwierane automatycznie, bezpośrednio za nimi znajduje się wiatrołap.

2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

Punkt informacyjny oraz dziennik podawczy znajdują się na wprost wejścia. Są czynne w poniedziałki od 9:00 do 16:30, od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Ogólnodostępna szatnia po prawej stronie, aula po lewej. Po lewej stronie jest winda oraz klatka schodowa wyposażona w poręcz. Na pierwszym piętrze mieści się czytelnia. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się przejścia zabezpieczone drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze prowadzące do pomieszczeń biurowych oraz technicznych.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek ANK zlokalizowany jest w strefie płatnego parkowania (C15). Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu wewnętrznego w godzinach pracy ANK. Są na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

W budynku ANK na każdym piętrze jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika ANK po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (12) 422 40 94.
Kontakt z ANK jest możliwy w szczególności poprzez:

Przy punkcie informacyjnym znajduje się urządzenie AED.

Oddział w Bochni, ul. Konstytucji 3-go Maja 3

Siedziba ANK Oddział w Bochni mieści się w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek Oddziału posiada schody i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest możliwe od strony ul. Konstytucji 3-go Maja po pokonaniu 15 stopni i od podwórza 3 stopni. Brak dzwonka przed schodami. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku. Pomimo tego, że budynek jest budynkiem zabytkowym istnieje możliwość zamontowania platformy na schodach od strony podwórza.

2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

Sekretariat i Czytelnia znajdują się w pierwszym i drugim pomieszczeniu po wejściu od strony ul. Konstytucji 3-go Maja. Toaleta ogólnodostępna znajduje się po lewej stronie od wejścia od podwórza lub po przejściu sekretariatu, biura, i korytarza od strony wejścia głównego. Sekretariat, pełniący również rolę dziennika podawczego czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych

Możliwość korzystania z parkingu wewnętrznego usytuowanego na podwórku wewnętrznym. Nie ma na nim wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

W budynku Oddziału brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Oddziału w Bochni po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (14) 612 21 07.

Kontakt z ANK Oddział w Bochni jest możliwy w szczególności poprzez:

Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 54

Siedziba ANK Oddział w Nowym Sączu mieści się przy ul. Jagiellońskiej 54.

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek Oddziału w Nowym Sączu posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe w przestrzeni komunikacyjnej i nie jest dostosowany do osób mających problemy w poruszaniu się. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Dojście do drzwi wejściowych wymaga pokonania 5 stopni. Po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy. Na korytarzu znajdują się schody na pierwsze piętro (25 stopni) wyposażone w barierkę po prawej stronie. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i czytelnia. Na korytarzu przed czytelnią znajduje się jeszcze jeden stopień. Techniczne wejście jest od tyłu budynku. Znajduje się tam rampa, na którą z lewej i prawej strony są kilku stopniowe schody (bez barierek). Ponieważ budynek jest tymczasową, wynajmowaną siedzibą, a w perspektywie kilku lat nastąpi przeprowadzka do nowo budowanego obiektu, nie jest możliwe dostosowanie – zamontowanie ramp i platform podjazdowych.

2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

Po wejściu na piętro na wprost korytarza znajduje się wejście do czytelni. Korytarz zakręca w prawą stronę, tam po prawej znajduje się toaleta ogólnodostępna. Drzwi na wprost są wejściem do części biurowej, gdzie znajduje się po lewej stronie wejście do dużego pomieszczenia biurowego (3 stanowiska), spełniającego również funkcje punktu informacyjnego, miejsca przyjmowania poczty, podań, itp. czynne od 8:00 do 15:00.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Archiwum użytkuje duży parking znajdujący się dookoła budynku, którego właścicielem jest wynajmujący. Nie ma wyznaczonych osobnych miejsc dla niepełnosprawnych. Płatne miejsca parkingowe znajdują się ponadto wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się ok. 200 m przy Alejach Wolności na przeciwko autobusowego dworca regionalnego (odjeżdża z niego wiele autobusów miejskich, linie 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 101).

4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

W budynku Oddziału w Nowym Sączu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Oddziału po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (18) 442-06-59.

Kontakt z ANK Oddział w Nowym Sączu jest możliwy w szczególności poprzez:

Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16

Siedziba ANK Oddział w Tarnowie mieści się trzykondygnacyjnym budynku przy ul. Chemicznej 16 (dzielnica Mościce).

1.Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek Oddziału posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest możliwe jedynie od strony ul. Chemicznej (północno-wschodnia strona budynku). Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się klatka schodowa z której prowadzą w górę wąskie strome schody, zakręcające w lewo na półpiętro tej części budynku, do jego części biurowej. Po prawej stronie wyposażone są w poręcze. Wejście techniczne znajduje się od południowo-wschodniej strony (ul. Chemiczna). Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie stosownych prac projektowych i wykonawczych architektonicznych i budowlanych pozwalających na zmianę sposobu przemieszczania się do części biurowej i czytelni Oddziału.

2. Informacje na temat części biurowej, czytelni i innych pomieszczeń dostępnych dla użytkowników.

Po wejściu stromymi schodami, na półpiętrze znajduje się długi korytarz po którego prawej stronie mieszczą się pokoje biurowe Oddziału. Na końcu korytarza po lewej stronie znajdują się wąskie pięciostopniowe schody prowadzące w dół bezpośrednio do czytelni Oddziału. Schody nie są wyposażone w poręcze. Z czytelni korytarz prowadzi do części magazynowej i toalet. Wejście do toalety ogólnodostępnej znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie. Godziny pracy Oddziału to od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Czytelnia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału przy ul. Chemicznej 16 znajduje się w odległości ok. 500 m od dworca PKP Stacji Tarnów-Mościce znajdującego się przy tej samej ulicy. Dojazd z centrum Tarnowa autobusami komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek znajduje się przy ul. Chemicznej i oddalony jest ok. 100 m (linia nr 14). Zajezdnia autobusowa w Mościcach w odległości ok. 800 m (linie nr 0, 1, 9, 14). Bezpośrednio przy budynku znajdują się bezpłatne ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejny duży parking w odległości ok. 100 m.

4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Oddziału brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Oddziału po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (14) 633-06-21

Kontakt z ANK Oddział w Tarnowie jest możliwy w szczególności poprzez:

Ekspozytura w Nowym Targu, Osiedle na Skarpie 11/9

Siedziba ANK Ekspozytura w Nowym Targu mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na Osiedlu Na Skarpie 11/9.

1.Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek Ekspozytury posiada bariery architektoniczne przestrzeni komunikacyjnej (poziome i pionowe) i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Pomieszczenia Archiwum są zlokalizowane na tzw. „wysokim parterze” stąd wejście jest możliwe po pokonaniu kilkunastu schodów zabezpieczonych w poręcze po jednej i drugiej stronie. Brak windy. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem na tarasie przed głównym wejściem do Archiwum lub przed budynkiem Szkoły.

Administratorem budynku jest Gmina Miasto Nowy Targ. Jak wynika z posiadanych informacji nie są planuje w najbliższej przyszłości prace remontowe dot. montażu platform, ramp podjazdowych, wind, pozwalających na swobodny wjazd na poziom wejścia do omawianego budynku.

2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku.

Ekspozytura w Nowym Targu zajmuje na jednym poziomie trzy pomieszczenia biurowo – administracyjne z węzłem sanitarnym (toaleta). Ekspozytura jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek Szkoły Podstawowej, w którym mieści się siedziba Archiwum jest zlokalizowany na terenie dużego osiedla mieszkaniowego. Szkoła posiada własny bezpłatny parking, gdzie istnieje możliwość pozostawienia pojazdów osób odwiedzających Archiwum.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 200 m przy ul. Ludźmierskiej.

4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

W budynku ANK Ekspozytura w Nowym Targu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt z ANK Ekspozytura w Nowym Targu jest możliwy w szczególności poprzez:

Ekspozytura w Spytkowicach, ul. Zamkowa 48

Siedziba ANK Ekspozytury w Spytkowicach mieści się w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Zamkowej 48. Dotychczas przechowywane w Ekspozyturze w Spytkowicach zespoły akt zostały przewiezione do Krakowa i są udostępniane w czytelni przy ul. Rakowickiej 22E. Nieznaczna część akt jest jednak wyłączona z udostępniania z powodu prowadzonego procesu fumigacji.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

Do budynkach ANK można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
W budynkach ANK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynkach nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W budynkach ANK nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243 z późn.zm.) osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym) ANK, na zasadach określonych poniżej , zapewnia dostęp do świadczenia tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą platformy usług elektronicznych ePUAP.

Po dokonaniu zgłoszenia ANK  jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

ANK, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428).

Ułatwienia

Strona Archiwum Narodowego w Krakowie posiada następujące ułatwienia:

            • Wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery),
            • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
            • Mapa strony,
            • Możliwość zmiany języka strony na angielski,
            • Możliwość używania standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory (mobile-friendly).

Archiwum Narodowe w Krakowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https:/archiwalneopowiesci.gov.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.