Święty Jan Paweł II – rocznik 1920

Wystawa ze zbiorów Archiwum Narodowego w  Krakowie w 100. rocznicę urodzin „Moje serce było i nie przestało być związane z wami. Związane  z tym miastem, z tym dziedzictwem, z tym polskim Rzymem. Kraków od najmłodszych lat mojego życia, od lat dziecięcych jeszcze, był dla mnie szczególną syntezą wszystkiego co polskie...

Nowa Huta – miasto (nie)idealne

Trzy wschodnie niewole kapitana Lasoty

Cały naród buduje Nową Hutę

PIWO Z ARCHIWALNYCH PÓŁEK

Krakowskie Archiwum 1878–1952. Od Krajowego do Państwowego

Bieżanowian drogi do Niepodległości

Na straży historii. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa 1887–1952

A. Mickiewicz,

Teatr Rapsodyczny