Romantycy polscy w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie

Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. Zaznaczono, że "literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków"....

„Hawiar ciężko uszkodzony został…”

Paralele historyczne. Історичні паралелі.

Józef Wybicki, autor “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”

Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, 1912

Poetka idei. Maria Konopnicka w materiałach archiwalnych Archiwum Narodowego w Krakowie

100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE

Druk ulotny wydany w związku z 3. Rocznicą porozumień sierpniowych, 1983
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/61 s. 17

Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Pamięć Świata. Pamięć Narodu.