Mikołaj Kopernik – wątki krakowskie

Związki Mikołaja Kopernika, wielkiego uczonego epoki Odrodzenia, datują się od jesieni 1491 r., kiedy to zapisał się na studia uniwersyteckie w Krakowie. Druga połowa XV wieku - a zatem również okres przypadający na studia Kopernika w krakowskiej uczelni – to czas pokoju, względnego dobrobytu, rozwoju miast, szczególnie handlu. Kraków w...

Romantycy polscy w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie

„Hawiar ciężko uszkodzony został…”

Paralele historyczne. Історичні паралелі.

Józef Wybicki, autor “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”

Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, 1912

Poetka idei. Maria Konopnicka w materiałach archiwalnych Archiwum Narodowego w Krakowie

100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE

Druk ulotny wydany w związku z 3. Rocznicą porozumień sierpniowych, 1983
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/61 s. 17

Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce