Pamięć Świata. Pamięć Narodu.

Program „Pamięć Świata” UNESCO i udział w nim Archiwum Narodowego w Krakowie Program Pamięć Świata, ustanowiony w 1992 r. a zainaugurowany podczas spotkania w 1993 r. w Pułtusku, jest głównym przedsięwzięciem UNESCO w dziedzinie zachowania, udostępniania i promocji dziedzictwa dokumentacyjnego. Od roku 1997 prowadzona jest międzynarodowa Lista „Pamięci Świata”, gromadząca...

Józef Kuczyński – mistrz fotografii portretowej (1877–1952)

Vivat Konstytucja 3 Maja!

Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka

Księga Pamiątkowa Archiwum Narodowego w Krakowie

Święty Jan Paweł II – rocznik 1920

Nowa Huta – miasto (nie)idealne

Trzy wschodnie niewole kapitana Lasoty

Cały naród buduje Nową Hutę