A. Mickiewicz,

Teatr Rapsodyczny

Archiwum Narodowe w Krakowie przedstawia wystawę poświęconą jednemu z najbardziej zjawiskowych przedsięwzięć artystycznych, jakie ukonstytuowało się w przestrzeni kulturalnej powojennego Krakowa - Teatrowi Rapsodycznemu. Czynimy to właśnie 22 sierpnia, honorując datę zawiązania się grupy, której niebagatelna historia stała się dla nas impulsem do wejścia na ścieżkę „teatralnych reminiscencji”. Jako spadkobierca...