Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Fragment muru klasztoru augustianów

Wielobarwny rysunek przedstawiający część ul. Paulińskiej, z basztą przy klasztorze augustianów

  1. Fragment muru klasztoru augustianów przy ul. Paulińskiej, 29 XI 1911, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/720