Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Ulica św. Krzyża

Rysunek czarnym tuszem przedstawiający ulicę św. Krzyża widzianą od strony ulicy Siennej

  1. Ulica św. Krzyża, 1912, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/667