Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Kamienica przy ul. Grodzkiej 37

Kolorowy rysunek przedstawiający elewację frontową kamienicy przy ul. Grodzkiej 37, na pierwszym planie przechodzący ludzie

  1. Kamienica przy ul. Grodzkiej 37, 1912, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/668