Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Detale architektoniczne z wnętrza domu przy ul. św. Jana 2

Rysunek ołówkiem przedstawiający detal nadproża z późnogotycką dekoracją domu przy ul. św. Jana 2. W górnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: kominek (?) obramienie kamienne wmurowane w ścianę przedpokoju (na 1 piętrze) wiodącego do sali sklepionej krzyżowo

  1. Detale architektoniczne z wnętrza domu przy ul. św. Jana 2, 10 I 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/771