Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Kartusz z herbem Śreniawa i Odrowąż z domu przy ul. św. Jana 2

Rysunek tuszem przedstawiający kamienny kartusz z herbem Śreniawa i Odrowąż stanowiący dekorację domu przy ul. św. Jana 2. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: tarcza herbowa marmur. wmurowana w ścianę sklepową na parterze

  1. Kartusz z herbem Śreniawa i Odrowąż z domu przy ul. św. Jana 2, 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/772