Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Realność przy ul. Miodowej 41

Rysunek ołówkiem przedstawiający część zabudowy przy ul. Miodowej 41, po prawej stronie widoczna stary cmentarz oraz część dwupiętrowej kamienicy przy ul. Miodowej 39

23. Realność przy ul. Miodowej 41, 1910, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/715