Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Synagoga Izaaka

Rysunek ołówkiem przedstawiający elewację frontową synagogi Izaaka, przed budynkiem drewniany parkan. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: Bóżnica założona w r. 1644 przez Izaaka Jakubowicza zwanego Izaakiem Bogatym, reb Eizyk, reb Jejkeles

  1. Synagoga Izaaka, 14 V 1913, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/656