Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Podwórze Pałacu Spiskiego

Rysunek ołówkiem przedstawiający dziedziniec Pałacu Spiskiego z furmankami na pierwszym palnie. W górnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: Podczas przebudowy Pałacu Spiskiego r. 1912

  1. Podwórze Pałacu Spiskiego przed rozpoczęciem budowy oficyn, 10 IX 1912, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/662