Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Podwórko przy ul. św. Krzyża 4

Rysunek czarnym tuszem przedstawiający podwórko przy ul. św. Krzyża 4, po prawej stronie skład węgla, na pierwszym planie robotnic z drewnianymi koszami na węgiel, noszonymi na plecach

  1. Podwórko przy ul. św. Krzyża 4, 1912, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/722