Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Ulica Warszauera

Rysunek tuszem przedstawiający od lewej fragment elewacji szkoły Talmud Tora, parterowy dom na tle kamiennego muru i synagogę Kupa. W górnej części rysunku odręczna adnotacja artysty tuszem: część dawnych murów kazimierskich

  1. Ulica Warszauera z synagogą Kupa i fragmentem średniowiecznych murów Kazimierza, 1912, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/719