Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Detale wnętrza domu przy ul. św. Tomasza 26

Rysunek ołówkiem przedstawiający fragment murowanych kolumn oraz drewnianych balustrad i balasek. U dołu rysunku po lewej odręczna adnotacja artysty ołówkiem: św. Tomasza 26 zburzono w r. 1914

4. Detale wnętrza domu przy ul. św. Tomasza 26, ok. 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/766