Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Dom modlitwy przy Starej Synagodze

Rysunek ołówkiem przedstawiający widok elewacji tylnej Starej Synagogi z parterową przybudówką mieszczącą dom modlitwy. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: dom modlitwy przy Starej Synagodze na Kazimierzu

  1. Dom modlitwy przy Starej Synagodze, 3 IV 1913, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/727