Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Widok z podwórka sprzed kościoła Bożego Ciała

Rysunek ołówkiem przedstawiający fragment elewacji północnej kościoła Bożego Ciała, w tle po prawej mur posesji świątyni oraz część zabudowy przy ul. Bożego Ciała, po nieparzystej stronie ulicy.

41. Widok z podwórka sprzed kościoła Bożego Ciała na fragment elewacji północnej kościoła, 24 IV 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/687