Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Górne Młyny Królewskie

Rysunek ołówkiem przedstawiający zabudowę Górnych Młynów Królewskich przy ul. Łobzowskiej, widzianych od strony podwórza. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: Górne Młyny Królewskie

22. Górne Młyny Królewskie przy ul. Łobzowskiej, 10 XI 1911, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/670