Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Podwórze domu przy ul. Krakowskiej 21

Rysunek ołówkiem przedstawiający podwórko domu przy ul. Krakowskiej 21, w tle zarys kościoła św. Katarzyny. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty: podwórko domu przy ul. Krakowskiej l. 21 z widokiem na sylwetę kościoła św. Katarzyny

  1. Podwórze domu przy ul. Krakowskiej 21, 16 V 1913, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/724