Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Sień narożnego domu przy ul. Bożego Ciała 17

  1. Sień narożnego domu przy ul. Bożego Ciała 17 i Józefa 10, około 1913, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/767