Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Plac Szczepański

Rysunek ołówkiem przedstawiający część zabudowy przy pl. Szczepańskim, po lewej stronie kamienica Szołajskich, po prawej Teatr Stary. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: Krzysztofory od placu Szczepańskiego

  1. Plac Szczepański, 7 VI 1913, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/723