Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Fragment zabudowy przy ul. Miodowej

Rysunek ołówkiem przedstawiający część zabudowy przy ul. Miodowej 41, po prawej stronie widoczny stary cmentarz oraz część dwupiętrowej kamienicy przy ul. Miodowej 39

  1. Fragment zabudowy przy ul. Miodowej i stary cmentarz żydowski, 1910, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/716