Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Domy w narożniku ul. Krakowskiej i Podgórskiej

Rysunek tuszem przedstawiający nieistniejącą zabudowę w narożniku ul. Krakowskiej i Podgórskiej, na pierwszym planie idące dziecko. W dolnej rysunku odręczna adnotacja artysty tuszem: wylot ulicy Krakowskiej przy nowym moście

28. Domy w narożniku ul. Krakowskiej i Podgórskiej, 1914, 2 IX 1932, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/786