Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Domy przy ul. św. Jana 2 i 4

Rysunek ołówkiem przedstawiający elewacje frontowe domów przy ul. św. Jana 2 i 4, widziane spod kamienicy przy ul. św. Jana 5, w tle fragment Sukiennic. U dołu rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: Burzony od XII 1913 r. do 1914

  1. Domy przy ul. św. Jana 2 i 4, 3 X 1913, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/658