Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Podwórko domu przy ul. św. Tomasza 26

 

Rysunek ołówkiem przedstawiający podwórko nieistniejącego domu przy ul. św. Tomasza 26, po lewej stronie fragment jednopiętrowego budynku wraz z drewnianą klatką schodową. W górnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem, ujęta w kole: schodki prowadzące na ganek widermachu kamieniczki przy ul. św. Tomasza pod l. 26 w Krakowie 1914

2. Podwórko domu przy ul. św. Tomasza 26, 27 III 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/655