Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Domy przy ul. Szerokiej 28 i 29

Rysunek ołówkiem przedstawiający elewacje frontowe domów przy ul. Szerokiej 28 i 29, pomiędzy nimi ulica Ciemna. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: domy przy ul. Szerokiej na Kazimierzu pod l. 28 i 29 wraz z uliczką Ciemną

  1. Domy przy ul. Szerokiej 28 i 29, 26 X 1913, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/725