Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Ulica Dajwór

Rysunek czarnym tuszem przedstawiający fragment ulicy Dajwór, po lewej stronie kamienice, po prawej synagoga Popera. W prawym dolnym rogu odręczna adnotacja artysty tuszem: ulica Dajwór – widok na bóżnicę Popera

  1. Ulica Dajwór, 15 V 1912, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/280