Dawny Kraków w rysunkach Franciszka Turka - Fragment wnętrza na I piętrze domu przy ul. św. Jana 2

Rysunek ołówkiem przedstawiający fragment pomieszczenia na I piętrze domu przy ul. św. Jana 2, pośrodku toskańska kolumna podtrzymująca dwie arkady, w tle oszklenie świetlika. W dolnej części rysunku odręczna adnotacja artysty ołówkiem: kolumna kamienna (piaskowiec) na I p. w tyle za oszkleniem świetlik

  1. Fragment wnętrza na I piętrze domu przy ul. św. Jana 2, 12 I 1914, ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. 29/671/661