Vivat Konstytucja 3 Maja! - Wezwanie obywateli do udziału w zbiórce pieniędzy, w dniu święta narodowego 3 maja

70. [Wezwanie obywateli do udziału w zbiórce pieniędzy, w dniu święta narodowego 3 maja, na Dar Narodowy 3 Maja dla Towarzystwa Szkoły Ludowej – akcja pod protektoratem marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza], Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2413

70. [Wezwanie obywateli do udziału w zbiórce pieniędzy, w dniu święta narodowego 3 maja, na Dar Narodowy 3 Maja dla Towarzystwa Szkoły Ludowej - akcja pod protektoratem marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza] Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2413