Vivat Konstytucja 3 Maja! - Obchody rocznicy konstytucji 3 Maja w Warszawie

31. Obchody rocznicy konstytucji 3 Maja w Warszawie. Uroczysty pochód w Warszawie. Prezydium Komitetu Obchodowego, od lewej siedzą: A. Śliwiński, inż. Wr. Leppert, St. Lipczyński, Wł. Stadnicki, dr H. Nusbaum, red. Z. Makowiecki, poseł M. Łempicki (prezes Komitetu), E. Geisler, poseł A. Parczewski, inż. Z. Chmielewski, A. Ronikier, rektor Z. Straszewicz, prof. Kowalski, dyr. S. Libicki, ks. Prałat Z. Chełmicki (wiceprezes Komitetu), dyr. St. Dzierzbicki, Fr. Kwilecki, dyr. J. Pomorski, E. Bernatowicz, Fr. Radziwiłł. Odbitka pozytywowa fotografii Mariana Fuksa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Wincentego Łepkowskiego, sygn. 29/682/0/3.2/240

31. Obchody rocznicy konstytucji 3 Maja w Warszawie. Uroczysty pochód w Warszawie. Prezydium Komitetu Obchodowego, od lewej siedzą: A. Śliwiński, inż. Wr. Leppert, St. Lipczyński, Wł. Stadnicki, dr H. Nusbaum, red. Z. Makowiecki, poseł M. Łempicki (prezes Komitetu), E. Geisler, poseł A. Parczewski, inż. Z. Chmielewski, A. Ronikier, rektor Z. Straszewicz, prof. Kowalski, dyr. S. Libicki, ks. Prałat Z. Chełmicki (wiceprezes Komitetu), dyr. St. Dzierzbicki, Fr. Kwilecki, dyr. J. Pomorski, E. Bernatowicz, Fr. Radziwiłł. Odbitka pozytywowa fotografii Mariana Fuksa Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Wincentego Łepkowskiego, sygn. 29/682/0/3.2/240