Vivat Konstytucja 3 Maja! - Obchody rocznicy konstytucji 3 Maja w Warszawie

50. Obchody rocznicy konstytucji 3 Maja w Warszawie. Uroczysty pochód w Warszawie. Niezorganizowani uczestnicy pochodu. Odbitka pozytywowa fotografii Mariana Fuksa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Wincentego Łepkowskiego, sygn. 29/682/0/3.2/240

50. Obchody rocznicy konstytucji 3 Maja w Warszawie. Uroczysty pochód w Warszawie. Niezorganizowani uczestnicy pochodu. Odbitka pozytywowa fotografii Mariana Fuksa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Wincentego Łepkowskiego, sygn. 29/682/0/3.2/240