Vivat Konstytucja 3 Maja! - Młodzież szkół średnich w Krakowie zaprasza Kolegów na nabożeństwo pamiątkowe

6. [Młodzież szkół średnich w Krakowie zaprasza Kolegów na nabożeństwo pamiątkowe z okazji 105. rocznicy Konstytucji 3 maja w kościele XX. Pijarów dnia 2 maja 1896], Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2455

Młodzież szkół średnich w Krakowie zaprasza Kolegów na nabożeństwo pamiątkowe