Vivat Konstytucja 3 Maja! - Do Mieszkańców stoł. król. m. Krakowa!

26. Do Mieszkańców stoł. król. m. Krakowa! [Z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Prezydium m. Krakowa wzywa mieszkańców do udekorowania domów flagami narodowymi i miejskimi oraz do wzięcia udziału w uroczystym nabożeństwie w kościele najświętszej Marii Panny] Kraków, 30 kwietnia 1916, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2297

26. Do Mieszkańców stoł. król. m. Krakowa! [Z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Prezydium m. Krakowa wzywa mieszkańców do udekorowania domów flagami narodowymi i miejskimi oraz do wzięcia udziału w uroczystym nabożeństwie w kościele najświętszej Marii Panny] Kraków, 30 kwietnia 1916 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2297