Vivat Konstytucja 3 Maja! - Ustawa rządowa, rękopis

2. Ustawa rządowa, rękopis umieszczony w księdze zawierającej ustawy sejmu z 1791 r., Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, 100, t. II, s. 74 (pierwsza strona)

2. Ustawa rządowa, rękopis umieszczony w księdze zawierającej ustawy sejmu z 1791 r. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, 100, t. II, s. 74 (pierwsza strona)