Vivat Konstytucja 3 Maja! - Ogłoszenie o odczycie p. Zofii Węgleńskiej

16.[Ogłoszenie o odczycie p. Zofii Węgleńskiej – ”Konstytucja 3 maja” w dniu 30 kwietnia 1916 – prawdopodobnie w Radomiu], Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2419

16.	[Ogłoszenie o odczycie p. Zofii Węgleńskiej - ”Konstytucja 3 maja” w dniu 30 kwietnia 1916 - prawdopodobnie w Radomiu]  Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2419