Vivat Konstytucja 3 Maja! - Reprodukcja podobizny Stanisława Nałęcza Małachowskiego

78. Reprodukcja podobizny Stanisława Nałęcza Małachowskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/1/8

Reprodukcja podobizny Stanisława Nałęcza Małachowskiego