Vivat Konstytucja 3 Maja! - Program obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

71. [Program obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniach 2-3 V 1939 – wezwanie mieszkańców Krakowa do ozdobienia okien chorągwiami i złożenia datków na fundusz Towarzystwa Szkoły Ludowej] Kraków, 30 kwietnia 1939, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2414

71. [Program obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniach 2-3 V 1939 - wezwanie mieszkańców Krakowa do ozdobienia okien chorągwiami i złożenia datków na fundusz Towarzystwa Szkoły Ludowej] Kraków, 30 kwietnia 1939 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2414